Tekstiilikulttuuriseuran julkaisut:

Tekstiilikulttuuriseuralla on rajalliset mahdollisuudet julkaisutoimintaan. Seura voi julkaista valmiiksi vertaisarvioituja ja kielihuollettuja tekstejä sivuillaan. Myös muiden seuran toimintaan sopivien tekstien julkaiseminen on mahdollista. Seuran hallitus päättää kaikista julkaisuista.


  • Pietikäinen, Iija. 1987. KOTIKONEELLA VALMISTETTAVAN NEULETUOTTEEN MITOITUKSEN SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAT TEKIJÄT. Tekstiilikulttuuriseuran julkaisuja 3.
  • Asikainen, Pirkko ja Honkanen, Maire. 1970. KÄSITÖIDEN TEKEMINEN JA OMPELUKONEEN KÄYTTÖ HELSINKILÄISISSÄ LAPSIPERHEISSÄ. Tekstiilikulttuuriseuran julkaisuja 2.
  • Honkanen, Maire ja Asikainen, Pirkko. 1970. TEKSTIILIEN JA MUUN IRTAIMISTON HANKINNOISTA VASTAPERUSTETTUIHIN KOTEIHIN. Tekstiilikulttuuriseuran julkaisuja 1.


Tekstiilikulttuuriseuran raportit:

  • Pietikäinen, Iija ja Sipola, Auli. 1988. TEKSTIILITUOTTEEN SUUNNITTELUPROSESSIN TEOREETTISTA TARKASTELUA. Tekstiilikulttuuriseuran raportteja 2.
  • Pietikäinen, Iija. 1976. VAATETUS KEHON LÄMPÖTASAPAINON SÄÄTELIJÄNÄ. Tekstiilikulttuuriseuran raportteja 1.