Punainen on paras väri

Lehtori, MA, Maija Pellonpää-Forss

Esitykseni alussa kerron värimuistoistani ja perustelen alaotsikon punaista väriä.

Kerron tekstiilitaitelijan koulutuksesta, nykyisistä työnkuvista ja omasta työstäni painokangassuunnittelun ja värjäyksen opettajana ja tekstiilitaiteilijana. Esitykseni sisältää Aalto yliopiston tekstiilitaiteen koulutusohjelman II vuosikurssin opiskelijoiden sekä kollegoiden mielipiteitä heidän suhteestaan väriin.

Elin varhaislapsuuteni 50-luvulla, jolloin sodan jälkeinen niukkuus näin jälkeenpäin ajatellen oli vielä aistittavissa tekstiilitarjonnassa. Kirkkaita värejä, kuten punaista oli vähän tarjolla ja tunsin siihen lähes fyysistä vetovoimaa. Punainen on seurannut minua läpi elämäni, välillä voimakkaana, välillä taka-alalla. Uskon menneiden aikojen purppuravärjäreiden tunteneen samoin suuritöistä väriä käyttäessään. Silti mikään vastaantuleva väri ei ole mielestäni ruma, mutta väri voidaan rinnastaa toiseen siten, että yhdistelmä on sille epäedullinen.  

Tekstiilitaiteen koulutusta on annettu Aalto yliopiston taiteen ja suunnittelun korkeakoulun muotoilun laitoksen tekstiilitaiteen koulutusohjelmassa ja sen edeltäjissä 83 vuotta. Itse olen ollut mukana vuodesta 1970 lähtien, ensin opiskelijana, sitten tuntiopettajana ja pitkään lehtorina. Opetuksen sisältöjen kehitys on ollut valtavan suuri. Koulutus on nykyään laaja-alaista, kansainvälistä, monipuolisia valmiuksia antavaa. Välineistö ja työpajat ovat maailman huippua.

Koulutusohjelmasta valmistuneiden ammattinimikkeet ja työnkuvat ovat moninaisia: tekstiilitaiteilija, tekstiilisuunnittelija, taiteilija, pinta-, väri-, materiaali-, kokoelma jne. suunnittelija, koordinaattori, sisäänostaja, journalisti, opettaja/kouluttaja.

Kaikille, niin opiskelijoille, taiteilijoille kuin suunnittelijoillekin väri on äärimmäisen tärkeä työväline, moni mainitsee sen kaikkein tärkeimmäksi. Taiteilija kuuntelee sisintään, suunnittelija usein markkinoiden sesonkiennusteita. Värejä vaihtamalla kuosi voidaan uudistaa ja samasta kuosista luoda olemukseltaan erilaisia versioita.

Työssäni väriä käytetään konkreettisesti värjäämällä, maalaamalla ja painamalla. Oman tekemisen kokemisen kautta työskentely on antoisaa ja avaa usein aivan uusia polkuja etenemiselle. Myös tietokoneen ruudulla työstettävä värillinen kuosi voidaan tulostaa tekstiilille.

Oma taiteellinen työskentelyni on usein kehittelemieni tekniikoiden testausta suuremmassa mittakaavassa. Testausten aikana syntyneet ohjeet olen tallentanut alan oppikirjoihin.