Kuukauden tekstiilit tammi-kesäkuussa 2015 esittelee Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta.

Maaliskuu: Pohjoisia kuoseja Lapuan Kankureille

Laura Laivamaa, teollinen muotoilija (TaM), sisustus- ja tekstiilimuotoilun maisteriopiskelija, Lapin yliopisto

Teen pro gradu -tutkielmaa Lapin yliopistossa liittyen arktiseen muotoiluun. Tutkielmani koostuu toisiaan tukevista tutkimusosuudesta sekä produktiivisesta osiosta. Työni produktiivisen osion, kuosimalliston suunnittelun, toteutin Lapuan Kankureille(www.lapuankankurit.fi).

Kiinnostukseni arktisen muotoilun kontekstissa kohdistuu seuraaviin seikkoihin: arktiseen alueeseen suunnittelijan toimintaympäristönä, mahdollisena inspiraation lähteenä ja mahdollisena suunnittelijan henkilökohtaisen suunnittelijaidentiteetin muokkaajana. Pyrin tutkimuksessani löytämään niitä taustatekijöitä, jotka voivat vaikuttaa tai vaikuttavat arktisen muotoilun käsitteen alla syntyvien tuotteiden visuaalisiin piirteisiin. Tutkimuksen produktiivinen osio puolestaan pyrkii esittämään yhden mahdollisen mallin siitä, millä tavoin arktisuutta voi visuaalisesti ilmentää tekstiilituotteissa.

kuva1_lapuankankurit_taivaanvalkeat_huopa_musta-valkoinen.jpeg

Kuva 1. Taivaanvalkeat -villahuopa. (Kuva Lapuan Kankurit)

Tutkimus noudattelee practice led research -mallia, ja tutkimuksen aineisto on rakentunut hermeneuttisen spiraalin mallin tavoin. (Nimkulrat, 2007) Tutkimukseni aineisto rakentuu useista osa-alueista, joita ovat tekemäni arktisen muotoilun käsitettä avaava teemahaastattelu, suunnitteluprosessin aikana ylläpitämäni ”Kaamoksen maasta” -blogista (www.inspiredbythearctic.blogspot.com) saatu aineisto, sekä WDC2012Helsinki-Rovaniemi -hankkeen (http://wdc2012helsinki-rovaniemi.blogspot.fi/) kautta saamani, arktiseen muotoiluun liittyvä kyselyaineisto. Tarkastelen myös kuosisuunnitteluprosessiani osana aineistoa, sillä toteutin suunnitteluprojektin samanaikaisesti aineiston keruun kanssa. Tutkimukselliseen osioon pohjautuvan konkreettisen esimerkin (eli kuosimalliston) suunnittelu mahdollistaa sekä tutkimukselliseen että produktiiviseen osioon pohjautuvien johtopäätösten tekemisen ja tutkimuksen tulosten arvioinnin.

Kuosimalliston suunnitteluprosessi eteni tiiviissä yhteistyössä Lapuan Kankureiden kanssa. Yritys valitsi esittelemistäni vaihtoehdoista kuusi kuosia, jotka muodostavat ”Matkan varrelta” -nimisen kuosimalliston. Malliston kantavana teemana on pohjoinen, arktinen luonto.

Nimensä mukaisesti malliston kaikkiin kuoseihin on ikuistettu näkymiä, joita pohjoisessa vaeltaessaan voi kohdata. Taivaanvalkeissa piirtyy tunturimaisema revontulineen, Selkoset kuvaavat tunturien loppumattoman pitkiä jonoja ja Tunturipurossa kimaltavat pikkukivet kirkasvetisen puron pohjalla. Taivaltajat-kuosissa sudet, ketut, porot, karhut ja jänikset ovat lähteneet matkaan rinnakkain -kenties katsomaan revontulten syntyä? Näiden neljän pääkuosin lisäksi mallistoon kuuluu kaksi kuosia: Raito, johon on kuvattu poronsarvia hillittynä kuviosommitelmana, sekä Kelo, jossa yksinäinen puu seisoo vasten valkoista aavaa maisemaa.

kuva2_lapuankankurit_tunturipuro_taskuhuivi_musta.jpeg

Kuva 2. Tunturipuro -taskuhuivi. (Kuva Lapuan Kankurit)

Malliston kuoseja on sovellettu keittiöpyyhkeisiin, tabletteihin, kaitaliinoihin, taskuhuiveihin, villahuopiin, kuumavesipulloihin sekä saunatekstiileihin. Lisäksi Selkoset- ja Taivaltajat-kuoseista kudottiin metrikankaita. Malliston väreiksi valikoituivat talviset turkoosit, harmaat ja valkoiset, mutta ne laajenivat myös ruskaan voimakkaan sävyisellä oranssilla. Näitä sävyjä täydentävät Lapin luonnolle ja pohjoiselle vuodenkierrolle tyypillisestä vastakohtaisuudesta inspiroituneet voimakkaan kontrastiset, mustavalkoiset vaihtoehdot.

Mallisto julkaistiin elokuussa 2013 Tukholman Formex-messuilla, ja sen jälkeen kuosit ovat kiertäneet Lapuan Kankureiden mukana erilaisilla tekstiili- ja sisustusalan messuilla ympäri Eurooppaa. Pro gradu -tutkielmani produktiiviseen osuuteen kuului myös oleellisena osana kuosimallistoa esittelevän näyttelyn järjestäminen. Tämä näyttely oli esillä Rovaniemen Muotoiluhuoneella syksyllä 2013.

kuva3_lapuan_kankurit_uusi_myymala.jpeg

Kuva 3. Lapuan Kankureiden uusi myymälätila Helsingissä tammikuussa 2015. Taustalla Taivaltajat- ja Taivaanvalkeat -huovat. (Kuva Lapuan Kankurit)

Lähteet:

Nimkulrat, N. (2007). The role of documentation in practice-led research. Journal of Research Practice, 3(1), Article M6. Retrieved [31.5.2014] 

www.inspiredbythearctic.blogspot.com

www.lapuankankurit.fi

http://wdc2012helsinki-rovaniemi.blogspot.fi/

Laura Laivamaa on aikaisemmalta koulutukseltaan teollinen muotoilija (TaM). Parhaillaan hän työskentelee Lapin yliopistossa projektitutkijana ja viimeistelee maisteriopintojaan sisustus- ja tekstiilimuotoilun koulutusohjelmaan.

Lapuan Kankureiden kanssa toteutetusta yhteistyöstä löytyy lisätietoa esimerkiksi Lauran projektin aikana kirjoittamasta blogista sekä Lapuan Kankureiden nettisivuilta. Lisäksi Laura on käyttänyt projektia esimerkkinä yhdessä Satu Miettisen ja Mira Alhonsuon kanssa kirjoittamassaan artikkelissa "Designing Arctic Products and Services." (Artikkeli teoksessa: Jokela, Timo&Coutts, Glen (toim.) Relate North 2014. Engagement, Art and Representation. Review on Arctic Sustainable Art and Design.)