Kuukauden tekstiili 2022: Taitoa oppimassa ja opettamassa

Minna Lindqvist: Tiirismaalta Qatariin käsityötä opettamaan

Minna Lindqvist aloitti vuonna 2021 käsityön opettajana Qatar Finland International Schoolissa. Tässä kuukauden tekstiilissä hän kertoo taidon opettamisen haasteista, iloisista yllätyksistä ja esimerkiksi tarkkuusompelusta kamelin askelin.

Tarinani käsityön opetuksen parissa alkaa 30 vuotta sitten. Olen koulutukseltani tekstiilityön ja englannin kielen opettaja. Molemmat oppiaineet ovat värittäneet uraani ja tukeneet toinen toisiaan elämäni eri vaiheissa. Tiirismaan koulu Lahdessa on ollut käsityötaitoni oppimisen ja myös käsityön opettamisen kehto vuodesta 1981 lähtien; 40 vuoden ajan.

Elokuu 2021 oli suuri käännekohta opettajaurallani. Nyt suuntasin kohti uusia haasteita suomalaisen koulutusviennin parissa ja aloitin käsityön opettajana Qatar Finland International Schoolissa. Enteitä tälle suurelle muutokselle oli ilmassa Tiirismaan koulun 110- vuotisjuhlassa, kun juhlapuheen lause ” Tipala on antanut minulle juuret ja siivet” jäi kaikumaan korviini ja sai minut viimein ajattelemaan, että lähtö Tiirismaalta kenties olisikin uusi mahdollisuus.

Olen kiitollinen tästä uudesta elämänvaiheesta ja mahdollisuudesta kehittyä opettajana ja kehittää rakastamaani oppiainetta.

Applikoitu sydän ( Sara 7lk)

Qatar Finland International School on perustettu 8 vuotta sitten, Qatarin pääkaupunkiin Dohaan. Koulussa on tällä hetkellä oppilaita n. 750 ja mukaan mahtuu 62 eri kansallisuutta. Oppilaiden ikähaarukka on 5-17 vuotta ja luokkia on 0-12. Opetus alkaa siis esikoulusta ja tänä keväänä 2022 valmistuvat ensimmäiset ylioppilaat.

Koulussa noudatetaan suomalaista opetussuunnitelmaa paikallisten vaatimusten rajoissa. Suomalaisuutta opetussuunnitelmassa henkii kokonaisvaltainen lähestymistapa, laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet, oppiaineiden välinen integraatio ja teemojen ja ilmiöiden käsittely opetuksessa. Oppilaan hyvinvointi ja yksilöllinen tuki ovat tärkeässä roolissa. Oppilaat ovat iloisia, aktiivisia ja kohteliaita. Opettajakollegat ovat ammattitaitoisia ja kannustavia.

Opettajien välinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat täällä jokapäiväistä arkea ja toteutuvat aidosti.

Tämä lukuvuosi 2021-2022 on haastanut minua monella tavalla ja opettanut nöyrtymään perusasioiden äärelle. Pitkään samassa paikassa työtä tehneenä asiat muuttuvat automaation kaltaisiksi ja opetus tapahtuu jatkumona edellisille vuosille, suunta on selvä ja juna menee eteenpäin. Nyt olin tilanteessa, jossa minun piti löytää suuntaviivat yrittäen ja erehtyen. Onnistumiset ja epäonnistumiset ruokkivat kokeilemaan uusia lähestymistapoja ja kulttuurillinen erilaisuus tuo vielä lisämaustetta tähän tilanteeseen. Monikulttuurinen oppilasaines ja työympäristö haastavat ja rikastavat kokeneenkin opettajan työtä.

Oppilaat ovat yllättäneet minut useaan kertaan niin hyvällä kuin huonollakin tavalla. Jokainen päivä on kuitenkin erilainen ja huomaan kuinka oma henkinen tahtotilani vaikuttaa täällä paljon enemmän oppitunnin onnistumiseen kuin suomalaisessa koulussa. Suotuisan ilmapiirin luominen opetus- ja oppimistilanteessa on täällä paljon herkempää ja se myös rikkoutuu hetkessä. Oppilaat ovat paljon alttiimpia erilaisille häiriötekijöille ja toimivat paljon impulsiivisemmin näissä tilanteissa.

Opetustilanteiden suunnittelu ja sopivan opetusmateriaalin valmistaminen ovat tässä työssä päivittäinen haaste ja se tekee opettamisesta erityisen motivoivaa. Vanhat, hyväksi havaitut pedagogiset oivallukset eivät todellakaan ole täällä aina toimineet. Luovuutta ja kekseliäisyyttä tarvitaan yllin kyllin etenkin teknisten taitojen opettamiseen.

Kolmosten nallekarhu

Opetan tällä hetkellä oppilaita 3-9 luokilta ja he ovat iältään vuoden nuorempia kuin Suomessa. Käsityön aineopetukseen tutustutaan kolmannelta luokalta lähtien ja nämä pienimmät oppilaat ovat haastaneet minua viikoittain.

He tulevat silmät loistaen käsityöluokkaan ja ompelukone on heille suuri ihmetyksen aihe. Sopivien ompeluharjoitusten löytäminen heille on ollut mukaansa tempaavaa. Aloitimme ompelukoneen kanssa paininjalan laskemisesta ja nostamisesta. Up and down – oppitunti meni hurahtaen ja opimme samalla ompelun perussanastoa. Seuraavalla tunnilla harjoittelimme tarkkuusompelua paperille kamelin askelien, Dohan metrokartan ja Lusailin formularadan avulla. Ompelumonisteet opettivat lapsille myös paikalliskulttuuria.

Suurin ponnistuksemme kolmosten kanssa on nallekarhu. Ompeluharjoituksen lisäksi nallelle suunnitellaan takki ja harjoitellaan rusetin tekemistä nallen kaulaan. Monilla oppilailla on hankaluuksia kengännauhojen solmimisessa ja toivottavasti nallen rusetti muistuttaisi myöhemminkin kuinka nauhojen kanssa toimitaan.

Tämä lukuvuoden yksi onnistuneimmista projekteista oli viitosten kanssa toteutetut kilpikonnat. Tutkiskelin Qatarin matkailusivustoja ja törmäsin kilpikonnalajiin nimeltään Hawksbill Turtle. Ne pesivät täällä Qatarissa Fuwairitin rannalla ja paikallinen yliopisto tekee tutkimustyötä niiden elinolojen säilyttämiseksi. Katselimme oppilaiden kanssa videoita kilpikonnien elämästä ja pohdimme yhdessä kuinka tärkeää on luonnon pitäminen puhtaana ja elinvoimaisena. Tämän ilmiöpohjaisen käsityöprojektin avainsana oli yhteistyötaidot.

Valmistimme kilpikonnien osia tiimeinä kierrättäen materiaalina fleecehuopia. Teimme jalkoja, häntiä, päitä ja kilpiä yhteiseen varastoon, josta sitten jokainen sai valita osat ja valmistaa lopullisen kilpikonnan. Tästä yhteisestä varastosta oli paljon hyötyä oppilaille, jotka olivat olleet poissa koulusta tai joille omatoiminen työskentely olisi ollut liian haasteellista. Kaikki oppilaat suoriutuivat projektista yhteistyön voimalla. Jakaminen ja yhdessä tekeminen ei sujunut aina suunnitelman mukaan, mutta loppujen lopuksi koin tämän tärkeänä toimintatapana, joka opetti lapsille yhteistoiminnallisuutta. Kilpikonnat olivat oppilaille erityisen rakkaita ja mieluisia.

Kilpikonna fleecehuovasta.

Jalkapalloteemaan valmistettu kangaspallo

Kuudesluokkalaisten kanssa olemme tutkineet ilmiötä nimeltään jalkapallo. Qatar valmistautuu syksyllä pelattaviin jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuihin ja kaikki täällä tähtää suureen tapahtumaan.

Oppilaat suunnittelivat oman kankaisen pallon, kaavoittivat sen ja valitsivat toteuttamisessa vaikeusasteen. Kolmiulotteisen tuotteen suunnittelu ei ollut helppoa ja moni oppilaista ajatteli vielä kaksiulotteisesti ja ilman ohjausta monesta pallosta olisi tullut litteä. Kangasta oli mahdollista kuvioida monin eri tekniikoin ja lisätä myös omia koristuksia pallon rakenteen ulkopuolelle. Suunnittelimme myös kuutosten kanssa omat jalkapallopaidat ja suunnittelun lähtökohtana oli vuosiluku 2022.

Jalkapalloteema: Pelipaita vuosiluvulla

Toimimme QFI Schoolissa yhteisopettajuudessa ja kaikille oppilaille opetetaan yksi jakso tekstiilityön työtapoja, toinen jakso teknisen työn työtapoja ja kolmannessa jaksossa yhdistämme voimamme monimateriaalisen projektin puitteissa.

Seiskat ovat jo tottuneita käsityön opiskelijoita ja heidän kanssaan on ollut ilo tehdä yhteistyötä. Kertaus ja harjoitus ovat tuottaneet tulosta ja olemme päässeet lähemmäs luovaa, innovatiivista ja persoonallista käsityöprosessia. Parhaita tuloksia tuotesuunnittelun saralla saimme sandaalisuunnitelmien ja valmistettujen prototyyppien kanssa. Kengän mitoittaminen ja sen oikean muodon löytäminen niin että tuote oli käyttökelpoinen ja tuntui haastavan oppilaita juuri oikealla tavalla. Sandaaliprotot valmistuivat kierrätystavarasta, hukkapaloista ja pahvilaatikoista.

Sandaaliprototyyppejä

Dior Exhibition - näyttelyn innoittamaa Fashion Design -valinnaiskurssilla

Käsityön voi valita valinnaisaineeksi kasille ja ysille. Pitkä valinta, 2 tuntia viikossa, on monimateriaalista käsityötä ja oppilaat suunnittelevat kasiluokalla tuolin ja siihen liittyvän tekstiilin. Ysit suunnittelevat pöydän ja siihen liittyvän tekstiilin. Valinnaisryhmissä on sekä tyttöjä että poikia ja oppilaat suhtautuvat käsityön tekniikoihin ja työvälineisiin ennakkoluulottomasti. Valinnaisryhmissä ohjataan oppilaita yksilöllisesti heidän suunnittelemiensa tuotteiden valmistamisessa.

Käsityötä on tarjolla myös lyhyttä valintaa, 1 tunti viikossa, ja kursseja on elektroniikasta muotisuunnitteluun. Olen saanut opettaa tänä lukuvuonna Fashion Design – valinnaisainetta ja se on ollut todella palkitsevaa. Ryhmän oppilaat ovat motivoituneita ja heillä on jo tulevaisuuden haaveita muotialalle ryhtymisestä.

Dohassa on rikas museo- ja kulttuuritarjonta. Korona on vaikeuttanut koulun ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviä projekteja, mutta onneksi maaliskuun lopulla meillä oli upea päivä oppilaiden kanssa ja pääsimme tutustumaan DIOR-näyttelyyn.

Näyttelykäynnin jälkeen jokainen suunnitteli oman käsilaukun Diorin designin inspiroimana.

Tämä ensimmäinen työvuosi täällä on ollut pieniä, varovaisia askeleita.

Tunnen olevani jonkin uuden matkan alussa ja uskoni ammatilliseen kehittymiseen vielä tässäkin uran vaiheessa on koko ajan vahvistunut. Pohjaa tälle kehitykselle luo luottamus kollegaan, jonka kanssa yhteisopettaminen on sujunut upeasti.

Luokkatila alkaa hiljakseen muotoutua minun näköisekseni ja kouluympäristö on tullut tutuksi. Käsityön opetus ei vaadi glamourtiloja vaan sellaisen henkisen tilan ja ilmapiirin, joka sallii oppilaalle omien ajatusten jakamisen ja kehittymisen omalla aikataululla.

Taidon opetus on vähän kuin kasvin kasvattaminen siemenestä, pienestä alusta hoivaten, vaalien, tukien ja ohjaten kasvaa TAITO.


Minna Lindqvist on käsityön ja englannin opettaja, joka työskentelee Qatarin Dohassa Qatar Finland International Schoolissa.

Jutun kuvat: Minna Lindqvist