Toimintakertomus 2020

Toimintakertomus 2020

Vuosi 2020 oli koronaviruspandemian vuoksi täynnä yllätyksiä ja muuttuvia tilanteita. Tekstiilikulttuuriseura täytti 50 vuotta (seura on rekisteröity 8.12.1970), mutta elokuuhun suunnitellut juhlat siirrettiin seuraavaan vuoteen koronatilanteen takia. Hallituksen suurin haaste korona-aikana oli kevätkokous, joka olisi pitänyt järjestää maaliskuun loppuun mennessä. Monta muutakin yhdistystä ja yritystä oli samassa tilanteessa ja niinpä Suomessa laadittiin nopealla aikataululla poikkeuslaki, joka mahdollisti kevätkokouksen siirtämisen syksyyn, kokouksen järjestämisen etänä sekä kahden vuosikokouksen yhdistämisen yhdeksi kokoukseksi. Hallitus päätti hyödyntää tämän mahdollisuuden. Yhdistetty kevät- ja syyskokous järjestettiin syyskuussa etänä.


Tekstiilikulttuuriseuran toiminta järjestettiin helmikuun jälkeen kokonaan etäyhteyksillä. Kesäkuun alussa seuran ensimmäisessä jäsenille suunnatussa etätapaamisessa vuoden 2020 tekstiilitaiteilijaksi valittu Raija Jokinen esitteli teoksiaan ja työskentelyään. Jäseniltä saatu palaute oli positiivista ja rohkaisevaa, joten etätapaamisia päätettiin jatkaa syksylläkin. Kesän aikana pandemiatilanne parani ja hallitus ehti jo suunnitella loppuvuoteen lähitapaamisia, jotka kuitenkin jouduttiin perumaan koronarajoitusten tultua uudelleen voimaan.


Kuukauden tekstiili -sarjassa tekstiilitaitelijat Aino Favén ja Virpi Vesanen-Laukkanen esittelivät teoksiaan ja työskentelyään. Tekstiilikulttuuriseuran julkaisusarjassa ilmestyi Suvi Kettulan tutkimus Keinutuolin kaunistaja. Suomalaisen keinutuolinmaton valmistus- ja käyttöhistoriaa. Se on sarjan 9. julkaisu.


Juhlavuoden kunniaksi stipendin rahamäärä korotettiin tänä vuonna 1 500 eurosta 3 000 euroon. Hakuaikana 14.8.−15.9. tuli yhteensä 11 hyvin perusteltua hakemusta tekstiilikulttuurin eri alueilta oleviin hankkeisiin liittyen. Tekstiilikulttuuriseuran hallitus päätti jakaa stipendin kahdelle hakijalle: 2000 € työryhmälle Tupu Mentu, Maija Esko ja Hannele Köngäs kirkkotilaan suunnitellun elävän ja muuttuvan Lohtu-tekstiilinäyttelyn toteuttamiseen sekä 1000 € Eeva Puustjärvelle ekologisen ja kehopositiivisen vaateompelukirjan käsikirjoituksen laatimiseen. Stipendit jaettiin Tekstiiliä mennen tullen -luentosarjan aluksi.


Jäsenet ja jäsenmaksut

Seurassa oli joulukuun lopussa 165 henkilöjäsentä, joista 2 kunniajäsentä. Yhteisöjäseniä on 5. Henkilöjäsenen jäsenmaksu oli 20 euroa, opiskelijajäsenen 10 euroa ja yhteisöjäsenen 50 euroa.


Hallitus

Seuran hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Hallitukseen kuului kahdeksan jäsentä, joilla kullakin oli omat vastuualueensa: Tiina Mikkelä - puheenjohtaja, Anna-Mari Rainio - varapuheenjohtaja, Anja Aalto - sihteeri, Leena-Kaisa Loukojärvi - taloudenhoitaja, Minna Matinlauri - jäsenrekisterin hoitaja, Kikka Jelisejeff - jäsenkirjevastaava, Tiina Ikonen - kotisivuvastaava, Anu-Kaarina Hämäläinen - jäsentapaamisten ilmoittautumisvastaava. Anna-Mari Raunio vastasi pääosin seuran Fecebook-tiedotuksesta.


Sääntömääräiset jäsenkokoukset

Seuran vuosikokous, johon yhdistettiin kevät- sekä syyskokouksen asiat, järjestettiin 21.9. etänä Teams-videoyhteydellä. Puheenjohtajana toimi Katariina Sokka. Kokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus ja vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2019, myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2019 hallitukselle, hyväksyttiin talous- ja toimintasuunnitelmat vuodelle 2021 ja valittiin uusi jäsen hallitukseen sekä toiminnantarkastaja ja tämän varahenkilö.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Leena Loukojärvi, Kikka Jelisejeff, Anu-Kaarina Hämäläinen ja Minna Matinlauri. Leena Loukojärvellä oli kolme kautta täynnä, joten hän ei voinut jatkaa hallituksessa; muut olivat halukkaita jatkamaan. Uudeksi jäseneksi hallitukseen valittiin Seija-Sisko Mustonen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Inga Pihlhjerta ja varatoiminnantarkastajaksi Suvi Kettula.


Jäsentilaisuudet

Tammi-helmikuun jäsentapaamiset järjestettiin suunnitelmien mukaan, maalis-kesäkuuhun suunnitellut vierailut ammattikorkeakoulu Metropoliaan, Harakan saareen ja Pentalaan peruttiin koronatilanteen takia. Kesäkuusta alkaen järjestettiin etätapaamisia Teamsin välityksellä. Luentosarja streemattiin YouTubeen, mutta pieni joukko kuulijoita uskaltautui myös paikan päälle Helsingin työväenopistoon. Joulukuuhun suunniteltu vierailu Kudottua kauneutta -näyttelyyn peruuntui.


29.1. käsitetaiteilija Anu Tuominen esitteli retrospektiivisen näyttelynsä Taidehallissa. Anu Tuominen tunnetaan käytettyjen, usein kirpputoreilta ja kaappien kätköistä löytyneiden esineiden henkiin herättäjänä. Taiteilija käyttää teoksissaan usein materiaalina tekstiilejä ja lankoja, joita hän oivaltavasti yhdistää muihin esineisiin.

25.2. museolehtori Leena Svinhufvud esitteli Suomen käsityön ystävien 140-vuotisjuhlavuoden näyttelyn Hyvissä käsissä. Näyttely koostui neljän nykytaiteilijan – kuvataiteilija Hanna-Kaisa Korolaisen, vaatesuunnittelija Henna Lampisen, kuvanveistäjä Matias Liimataisen ja pelisuunnittelija Henri Tervapuron – teoksista ja installaatioista, joiden inspiraationa oli Suomen Käsityön Ystävien arkisto. Uusissa teoksissa yhdistyivät perinteiset käsityötekniikat, erilaiset materiaalit ja uusi teknologia.

1.6. järjestettiin Tekstiilikulttuuriseuran ensimmäinen etätapahtuma: Vuoden 2020 tekstiilitaiteilija, 30-vuotistaiteilijajuhlavuotta viettävä Raija Jokinen kertoi työskentelystään ja esitteli töitään vuosien varrelta.

25.8. järjestettiin taiteilijatapaaminen etänä: tekstiilitaiteilija Aino Kajaniemi kertoi töistään ja työskentelystään.

21.9. pidetyn vuosikokouksen yhteydessä tekstiili- ja kuvataiteilija Tarja Wallius esitteli työskentelystään.

Jo perinteeksi muodostunut luentosarja järjestettiin yhteistyössä Helsingin työväenopiston kanssa 29.10., 5.11. ja 12.11. otsikolla Tekstiiliä mennen tullen. Luennot oli tarkoitus streemata 14 kansalais- ja työväenopistoon ympäri Suomea, mutta koronatilanteen vuoksi ne streemattiinkin YouTubeen, josta niitä pystyi kuka vaan seuraamaan. Luennot myös tallennettiin ja ne olivat katsottavissa lähes kahden viikon ajan. Ne keräsivät yhteensä yli 2 500 katselukertaa.

Ensimmäisenä iltana arkeologi Jaana Riikonen kertoi arkeologisista tekstiililöydöistä Ravattulan Ristimäeltä – hihansuista sukanvarteen. Turun yliopiston suorittamissa arkeologisissa kaivauksissa vuosina 2010−2016 tutkittiin noin 60 hautaa, joista osassa oli säilynyt tekstiilijäänteitä. Jaana kertoi 1100-luvulle ja 1200-luvun alkuun ajoittuvista tekstiileistä ja niiden tutkimuksesta sekä erityisesti yhden haudan jäänteiden pohjalta valmistuvasta muinaispukurekonstruktiosta.

Toinen ilta keskittyi kasveista saataviin väreihin ja kuituihin. Dosentti, luonnonväriainetutkija Riikka Räisänen kertoi johtamastaan BioColour-hankkeesta, jonka tavoitteena on lisätä tutkimustietoa luontopohjaisista väriaineista ja edistää niiden laajamittaista käyttöä. Värilähteitä etsitään maatalouden, ruokatuotannon ja metsäteollisuuden sivuvirroista sekä mikrobeista ja sienistä. Väitöskirjatutkija, KM Jenni Suomela toi esiin kasvikuitujen tunnistamiseen liittyvät haasteet ja esitteli menetelmiä, joilla pellava, hamppu ja nokkonen voidaan erottaa toisistaan.

Kolmantena iltana kuultiin suomalaisista tekstiilikuituinnovaatioista. Tekniikan tohtori Marja Rissasen kertoi ekologisten tekstiilikuitujen ominaisuuksista sekä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyössä kehittämän Ioncell-kuidun valmistuksesta ja ominaisuuksista. Kirsi Terho puolestaan esitteli selluloosakarbamaattikuidun, jonka valmistusmenetelmä on suomalaisen Infinited Fiber -yrityksen kehittämä.

Vuoden viimeiseksi jäänyt tapahtuma oli 24.11. järjestetty taiteilijatapaaminen, jossa Mirja Marsch kertoi omasta työskentelystään.


Tiedotus

Tiedottamisessa panostettiin entistä enemmän Facebookiin, jossa Tekstiilikulttuuriseuralla oli vuoden lopussa 1264 seuraajaa. Luentosarjasta tehtiin Facebook-tapahtuma. Facebookissa tiedotettiin myös jäsentapahtumista ja uusista julkaisuista Kuukauden tekstiili -sarjassa. Tätä kautta myös seuran kotisivuilla on ollut aiempaa enemmän kävijöitä.


Jäsenistölle lähetettiin sähköpostitse neljä tiedotetta. Sähköpostitse tiedotettiin myös kaikista jäsentapaamisista sekä ajankohtaisista näyttelyistä ja tapahtumista.


Seuran kotisivuille www.tekstiilikulttuuriseura.fi päivitettiin kulloinkin ajankohtaiset tiedot sekä Kuukauden tekstiili -sarjan kuvat ja tekstit.